Biblioteka Gminna

w Podegrodziu

Get Adobe Flash player

Lekcja biblioteczna - 30.03.2016r.

Na lekcję biblioteczną w dniu 30.03.2016r.do naszej biblioteki przyszli drugoklasiści i jak zawsze  na zajęciach zapoznali się z pracą i działalnością Biblioteki ,pani Bibliotekarka przeprowadziła konkurs ze znajomości baśni i lektur .