Biblioteka Gminna

w Podegrodziu

Get Adobe Flash player

Narodowe czytanie trylogi Henryka Sienkiewicza-06.09.2014

Narodowe Czytanie „Trylogii” H.Sienkiewicza

Biblioteka po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku czytana była „Trylogia” Henryka Sienkiewicza.Wydarzenie miało miejsce 6 września w Szkole Podstawowej w Rogach . Narodowe Czytanie zainaugurowała wzorcowa lekcja głośnego czytania przygotowana i przeprowadzona z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Rogach. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. „Trylogia” Henryka Sienkiewicza w wyjątkowy sposób łączy patriotyzmu z fascynującą przygodą, a nierzadko z komizmem i humorem. W swoich powieściach noblista stworzył obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej i dał wyraz naszym narodowym tęsknotom i marzeniom. „Trylogia” to także kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. Muzycznym akcentem Narodowego Czytania były piosenki „Dumka na dwa serca” i „ Hej Sokoły”.

Konkurs - 12.11.2014

Dnia 12 listopada 2014 r. w Bibliotece Gminnej Filia Gostwica zagościła Pani Jesień. Zaszeleściła kolorowymi liśćmi i leciutko pokropiła deszczem. A to wszystko za sprawą konkursu recytatorskiego „Zaszumiało jesienią”. Konkurs skierowany był do dzieci
z przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Gostwicy. Wzięło w nim udział 17 dzieci.

Celem konkursu było wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.

Uczestnicy zaprezentowali przepiękne wiersze o tematyce jesiennej. Jury  pani Laciuga Monika nauczyciel język angielskiego oraz pani Skrzymowska Teresa sekretarka ze  Szkoły Podstawowej w Gostwicy oceniała uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria: znajomość tekstu, tempo intonację i interpretację utworu, a także elementy stroju.

Po burzliwych obradach komisja przyznała  I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy laureaci uhonorowani zostali  dyplomami  i nagrodami.

 

Laureaci konkursu „Zaszumiało jesienią”

Miejsce I

Fryzowicz Emilia wiersz pt. ”Jesień u fryzjera”

Suchonek Lucyna wiersz pt. „Jesień”

 

Miejsce II

Gomółka Maciej  wiersz pt. „ Jesienią”

Żelasko Katarzyna wiersz pt. „Jesienne tajemnice”

 

Miejsce III

Kumor Kamil   wiersz pt. „W naszym parku”

Skrzymowska Gabriela wiersz pt. „Jesień”

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom, pani wychowawczyni 
i rodzicom  za przygotowanie dzieci.

Życzymy kolejnych sukcesów!

 

Wizyta Studyjna „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” - 27.11.2014

Wizyta Studyjna „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” – pod takim tytułem odbyła się wizyta studyjna, którą Biblioteka Gminna w Podegrodziu zorganizowała 27.11.2014r. w nowo otwartej siedzibie biblioteki. W projekcie wzięli udział bibliotekarze z Kamionki, Starego Sącza, Tęgoborzy, Gródka nad Dunajcem, Łącka, Korzennej, Brzeznej, Olszany i Barcic. Przybyłych gości powitały Maria Szewczyk-  dyrektor biblioteki i Małgorzata Gromala- wójt Gminy Podegrodzie. O współpracy biblioteki z lokalnymi twórcami ludowymi opowiadali dyrektorzy placówek oświatowych z terenu  gminy Podegrodzie- pani Barbara Bodziony- dyrektor Przedszkola Gminnego w Podegrodziu oraz pani Krystyna Dąbrowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu, jak również osoby promujące kulturę i tradycję Lachowską (dr Zenon Szewczyk autor „Słownika gwary Lachów Sądeckich”). Zaproszeni bibliotekarze mogli zobaczyć prezentację multimedialną przedstawiającą  współpracę placówek oświatowych z biblioteką w ramach zajęć związanych kulturą lachowską m. in. zajęcia z gwary, spotkania muzealne, spotkania z twórcami ludowymi. Uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia w bloku warsztatów związanych z regionalizmem. Wizytę studyjną uświetniała kapela rodziny Boguckich z Podegrodzia. Udział w  wizycie  umożliwił uczestnikom poznanie dobrych praktyk, nowych form pracy z czytelnikiem, oraz poszukiwania  tematów sięgających do tradycji regionu, jego kultury, obyczajów. Uczestnicy spotkania dzielili się z nami własnymi doświadczeniami i rozwiązaniami, co dało nam gospodarzom możliwość skorzystania z wielu ciekawych pomysłów. Uczestnicy wizyty za jeden uśmiech otrzymali materiały promujące projekt i gminę Podegrodzie.

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasz projekt „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Promocja 1000-lecia

1 lipca br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie – promocja Słownik Lachów Sądeckich (Podegrodzkich) zorganizowana przez Bibliotekę Gminną w ramach obchodów milenijnych podegrodzkiej parafii. Przyciągnęło ono tłumy mieszkańców i miłośników kultury ludowej z gminy Podegrodzie i powiatu nowosądeckiego. W wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury o pracy nad słownikiem i jego zawartości opowiadał autor, podegrodzianin - dr Zenon Szewczyk. Opracowywany przez wiele lat słownik językowo-kulturowy jest przede wszystkim dokumentem języka mówionego Lachów Podegrodzkich. Zawarty w nim materiał językowy pozwolił wydobyć wiele zapomnianych nazw i wyrażeń, utrwalić i ocalić język, który jest nierozerwalną częścią kultury. Słownik adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, interesujących się dziedzictwem regionu.

W założeniu autora wydany Słownik jest nie tylko szczególną formą uczczenia milenijnego jubileuszu, ale swego rodzaju pokłonem dla społeczności , z której sam się wywodzi, a która na styku folkloru góralskiego i nizinnego stworzyła oryginalną kulturę, przyciągającą swoim bogactwem i różnorodnością.

Publikacja, licząca niemal dziewięćset stron, zawiera 13 000 haseł, 278 ilustracji. Jej częścią są także teksty gwarowe zawarte na załączonej do słownika płycie , opracowane dźwiękowo przez Krzysztofa Korala z Podegrodzia.