Biblioteka Gminna

w Podegrodziu

Get Adobe Flash player

„PRZYSTANEK BIBLIOTEKA 2019” – lekcje biblioteczne w BG w Podegrodziu

Lekcje biblioteczne są jedną  z podstawowych form dostarczania  informacji  o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Uczą także korzystania ze źródeł , pozyskiwania potrzebnych informacji oraz służą rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu w 2019 roku wyszła z propozycją lekcji bibliotecznych adresowanych do uczniów szkół podstawowych. Program lekcji dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych, zajęcia realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w BG w Podegrodziu.

11 lutego klasy I, II  ze Szkoły Podstawowej w Rogach wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. „Mądrzy ludzie już przez wieki korzystają z biblioteki”. Uczniowie na początku zapoznali się z działalnością biblioteki, dowiedzieli się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki i jak korzystać z jej zasobów.  Dzieci dowiedziały się kiedy powstały najstarsze biblioteki w Polsce i na świecie . Wspólnie zastanawialiśmy się, czy i dlaczego warto korzystać z bibliotek.  Uczniowie świetnie poradzili sobie również z rozwiązywaniem bibliotecznej mega - krzyżówki.

W lekcji bibliotecznej pt. „ Budowa książki”  14 lutego udział wzięli uczniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej z  Podegrodzia oraz 22 lutego uczniowie klas IV,V,VI ze Szkoły Podstawowej  z Rogów. Wspólnie prześledziliśmy etapy powstawania książki, od pracowni pisarza, ilustratora, po wydawnictwo, drukarnię, introligatornię i księgarnię. Uczniowie poznali budowę książki, na którą składa się m.in.: obwoluta, kapitałka czy wyklejka. Sprawdzianem nowo zdobytych wiadomości było rozwiązanie krzyżówki. Uczniowie znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem.

19 oraz 20 lutego odbyły się zajęcia, w których wzięli udział uczniowie klas Va oraz Vb ze Szkoły Podstawowej z Podegrodzia. Tym razem tematem przewodnim było „Rozwijanie przez pomaganie”. Po zapoznaniu się z działalnością biblioteki wspólnie staraliśmy się odpowiedzieć  na pytanie „ W jaki sposób człowiek może się rozwijać?”.  Odpowiedź stanowiła nawiązanie do zaprezentowanej książki Iwony Chmielewskiej „ O tych, którzy się rozwijali”. Na ilustracjach w książce pojawiły się m.in.:  postacie Ireny Sendlerowej oraz Janusza Korczaka. Pokrótce zostały przybliżone fakty z ich życia. Uczniowie zastanawiali się, kim chcieliby zostać w przyszłości oraz w jaki sposób będą służyć społeczeństwu jako ludzie dorośli. Kłębek włóczki rzucany do każdej osoby utworzył symboliczną sieć powiązań międzyludzkich. Na sygnał wszyscy uczniowie puścili włóczkę – cała sieć rozpadła się… Ćwiczenie to miało pokazać, że jako społeczeństwo jesteśmy od siebie zależni . Jeżeli nie potrafimy ze sobą współpracować i pomagać sobie wzajemnie, nasz wysiłek traci sens.