Biblioteka Gminna

w Podegrodziu

Get Adobe Flash player

Lekcja biblioteczna-2021r.

 

Lekcja biblioteczna-2021r.

              12 października 2021r. Bibliotekę Gminną w Podegrodziu odwiedzili uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy. Goście na początku zapoznali się z działalnością biblioteki, dowiedzieli się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki i jak korzystać z jej zasobów. Po zwiedzeniu biblioteki młodzież miała okazję bliżej zapoznać się z katalogiem online biblioteki. Spotkanie zakończyło się przygodą z przysłowiami.

 

 

„Sieć na kulturę” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu-2021 rok

 

„Sieć na kulturę” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu-2021 rok

 

                 Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała Bibliotece Gminnej w Podegrodziu sprzęt komputerowy w postaci 3 laptopów HP oraz                3 tabletów Lenovo. Sprzęt ten został zakupiony w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim ” nr POPC.03.02.00 - 00 - 0456/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Projekt miał na celu  podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury,  wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów mających rozwijać umiejętności cyfrowe dzieci i młodzieży.

Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek

Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek

      1 października 2021 r. w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu uczniowie klas I – V ze Szkoły Podstawowej w Stadłach wzięli udział w spotkaniu autorskim z Joanną Krzyżanek. Pani Joanna jest autorką popularnych książek dla dzieci, serii o Kurze Adeli, Lamelii Szczęśliwej, Cecylce Knedelek, Rodzinie Wafelków i wielu innych.W czasie spotkania autorka opowiadała o początkach swojej podróży pisarskiej, o pierwszej książce napisanej w wieku 7 lat i o babci Cecylii, która tą książkę przechowała  do jej osiemnastych urodzin. Pani Joanna ciekawie opowiadała  o wielu bohaterach swoich książek, proponowała zabawy ruchowe, w których dzieci z chęcią uczestniczyły. Przedstawiła gąskę Walerkę oraz Cecylkę Knedelek jako główne bohaterki książki "Pierwsza pomoc nie tylko dla przedszkolaków". Do zobrazowania opowieści zaprosiła dzieci,  z którymi nawiązała wspaniały kontakt. Była to okazja do uświadomienia uczniom potrzeby znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Na zakończenie uczniowie podziękowali Pani Joannie za niezapomniane spotkanie. Nie mogło zabraknąć również pamiątkowego zdjęcia.                                                                               

 

Wernisaż i wystawa ikon

 

                          Wernisaż i wystawa ikon

Ikona-obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyjskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne, liturgiczno- symboliczne charakterystyczne dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i grekokatolickiego.

W dniach od 05.06.2021-20.06.2021 odbyła się wystawa prac uczestniczek warsztatów ikonopisarskich Pani Wandy Michalik i Pani Kingi Chebdy, którą można było podziwiać w Kościele Parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej. Dnia 14 czerwca w  trakcie trwania wystawy miało miejsce podsumowanie całorocznych warsztatów ikonopisarskich, które odbywają się w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu pod fachowym okiem Pani Barbary Ruchały.

Podczas spotkania ks. Proboszcz Parafii Wiesław Skrabacz w piękny i ciekawy sposób zapoznał uczestników warsztatów z historią Kościoła

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS I MĄŻ STANU

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS I MĄŻ STANU

 

         Trwa Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który obfituje w wydarzenia upamiętniające Prymasa Polski jako niezłomnego przywódcę Kościoła i Narodu Polskiego. Biblioteka Gminna w Podegrodziu serdecznie zaprasza na wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

 galeria fotografii>>

 

„Spacerkiem po Polsce..” – wręczenie nagród laureatom konkursu

„Spacerkiem po Polsce..” – wręczenie nagród laureatom konkursu

                   

               18 czerwca 2021 roku w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu odbyła się uroczystość wręczenia  nagród laureatom konkursu plastycznego „Spacerkiem po Polsce..”. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Pana Stanisława Banacha - Wójta Gminy Podegrodzie oraz Pani Teofili Sarny z Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Zaproszeni Goście złożyli serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania laureatom, jak również Wszystkim uczestnikom konkursu.                                Serdeczne podziękowania składamy również na ręce rodziców, opiekunów uczniów za zaangażowanie oraz współpracę.

      Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą bibliotekę.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Spacerkiem po Polsce…”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Spacerkiem po Polsce…” 

  Biblioteka Gminna w Podegrodziu w miesiącach marzec – kwiecień 2021 roku zorganizowała konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych.Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ciekawe, piękne, charakterystyczne lubzabytkowe miejsca Polski. Na konkurs wpłynęło 60 prac wykonanych dowolną techniką płaską. Powołana  Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Ruchała, Kinga Chebda, Teofila Sarna postanowiła przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia :

Nagrody:

I miejsce: Jakub Pawlik

II miejsce: Jan Pietrzyk

III miejsce: Karolina Dyrek

Wyróżnienia:

Karolina Jodłowska, Karina Borysevich, Maciej Potoniec, Michał Zaryczny, Patrycja Niemiec

Nagrody specjalne Komisji:

Alicja Jodłowska, Michał Bodziony, Krystian Wojnarowski

Gratulujemy laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się wyjątkowymi umiejętnościami artystycznymi, jak również wrażliwością na piękno naszej Ojczyzny, znajomością zabytków, miejsc charakterystycznych jak i tych mniej znanych, lecz równie niezwykłych.                                  

O sposobie przekazania dyplomów i nagród poinformujemy telefonicznie uczestników konkursu.

 

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu

 

        Biblioteka Gminna w Podegrodziu bierze udział w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:                                                                   - podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń  oraz dostęp do materiałów edukacyjnych ,                                                                              

  - rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,                                                  

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

          Biblioteka Gminna w Podegrodziu realizuje projekt w ramach ścieżki szkoleniowej „Bezpieczne zachowania w sieci”.