Biblioteka Gminna

w Podegrodziu

Get Adobe Flash player

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS I MĄŻ STANU

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS I MĄŻ STANU

 

         Trwa Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który obfituje w wydarzenia upamiętniające Prymasa Polski jako niezłomnego przywódcę Kościoła i Narodu Polskiego. Biblioteka Gminna w Podegrodziu serdecznie zaprasza na wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

 galeria fotografii>>

 

„Spacerkiem po Polsce..” – wręczenie nagród laureatom konkursu

„Spacerkiem po Polsce..” – wręczenie nagród laureatom konkursu

                   

               18 czerwca 2021 roku w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu odbyła się uroczystość wręczenia  nagród laureatom konkursu plastycznego „Spacerkiem po Polsce..”. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Pana Stanisława Banacha - Wójta Gminy Podegrodzie oraz Pani Teofili Sarny z Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Zaproszeni Goście złożyli serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania laureatom, jak również Wszystkim uczestnikom konkursu.                                Serdeczne podziękowania składamy również na ręce rodziców, opiekunów uczniów za zaangażowanie oraz współpracę.

      Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą bibliotekę.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Spacerkiem po Polsce…”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Spacerkiem po Polsce…” 

  Biblioteka Gminna w Podegrodziu w miesiącach marzec – kwiecień 2021 roku zorganizowała konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych.Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ciekawe, piękne, charakterystyczne lubzabytkowe miejsca Polski. Na konkurs wpłynęło 60 prac wykonanych dowolną techniką płaską. Powołana  Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Ruchała, Kinga Chebda, Teofila Sarna postanowiła przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia :

Nagrody:

I miejsce: Jakub Pawlik

II miejsce: Jan Pietrzyk

III miejsce: Karolina Dyrek

Wyróżnienia:

Karolina Jodłowska, Karina Borysevich, Maciej Potoniec, Michał Zaryczny, Patrycja Niemiec

Nagrody specjalne Komisji:

Alicja Jodłowska, Michał Bodziony, Krystian Wojnarowski

Gratulujemy laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się wyjątkowymi umiejętnościami artystycznymi, jak również wrażliwością na piękno naszej Ojczyzny, znajomością zabytków, miejsc charakterystycznych jak i tych mniej znanych, lecz równie niezwykłych.                                  

O sposobie przekazania dyplomów i nagród poinformujemy telefonicznie uczestników konkursu.

 

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu

 

        Biblioteka Gminna w Podegrodziu bierze udział w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:                                                                   - podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń  oraz dostęp do materiałów edukacyjnych ,                                                                              

  - rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,                                                  

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

          Biblioteka Gminna w Podegrodziu realizuje projekt w ramach ścieżki szkoleniowej „Bezpieczne zachowania w sieci”.

 

 

 

Podkategorie